Πολιτική απορρήτου Getinfo.gr


Το σύστημα της Getinfo.gr λαμβάνει πληροφορίες από τις μεγαλύτερες βάσεις δεδομένων στην Ελλάδα, τα αποτελέσματα των αναζητήσεων σας δεν είναι καταχωρημένα στις βάσεις δεδομένων της Getinfo.gr και δεν είμαστε υπεύθυνοι για αυτά.

Εάν δεν επιθυμείτε το τηλέφωνο σας να εμφανίζεται στις αναζητήσεις, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τον πάροχο σας να αλλάξετε το απόρρητο του λογαριασμού σας.


Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία επικοινωνήσετε μαζί μας στο info@getinfo.gr